BKP GLOBAL

Od svojho vzniku úspešne pôsobíme na dopravnom trhu. Hlavnou činnosťou v rámci dopravy je vnútroštátna a medzinárodná doprava. Pre zabezpečenie uvedených služieb využívame vlastný vozový park, ktorý má v súčastnosti viac ako 30 vozidiel a ďalšie zmluvné vozidlá. Novo vybudované moderné skladovacie priestory sú kompletne vybavené potrebnou obslužnou technikou. Pre Vaše potreby máme k dispozícií viac ako 11600 m².  V rámci Slovenska zabezpečujeme výkup, odvoz a poradenskú činnosť v oblasti plastových odpadov a životného prostredia. Pre komplexné spracovanie plastového odpadu, máme zabezpečené všetky potrebné články celého procesu.

www.bkp.sk

What clients say

See all testimonials